Home Page » Bioetanol

Bioetanol - informace o produktu

Bioetanol je etylalkohol vyráběný z biomasy. Z globálního pohledu je v současnosti bioetanol vyráběný ze zemědělských plodin nejvíce expandující organické palivo pro dopravní účely. Bioetanol má významný vliv na snižování emisí a oxidu uhličitého v ovzduší.

Bioetanol může být pro dopravní účely s fosilními palivy míchán přímo či nepřímo. Přímo může být mísen v jakémkoliv poměru s benzínem, ale typickou směsí je 10% etanolu do 90% benzínu (E10). Další používanou směsí je 85% etanolu a 15% benzínu (palivo nazývané E85). Palivo ED95 (směs 90% etanolu a 10% aditiv) je používáno především ve veřejné dopravě.

Přidáním 10% etanolu do benzínu vzroste oktanové číslo o 3 body, přitom není při tomto poměru třeba žádných úprav na běžných automobilových motorech.

Etanol je rozpustný ve vodě, netoxický a biodegradovatelný, což znamená že nezpůsobuje žádné znečištění vodních zdrojů. Použití etanolu jako paliva pro automobily není ničím novým. V USA světově proslulý model „T“ Henryho Forda by mohl použít jak benzín tak i etanol. Především objevením levných domácích zdrojů ropy jako výchozí suroviny při výrobě benzínu byl etanol jako palivo začátkem 20. století zapomenut. Zájem o výrobu etanolu vzrostl v 70-tých letech v souvislosti s první významnou celosvětovou ropnou krizí. Od té doby dochází k neustálému nárůstu počtu zařízení na výrobu bioetanolu, obrovský boom je zaznamenán v posledních letech v Brazílii, USA, ale i v Evropě.

Kód a administrační systém pro tyto www stránky byly vytvořeny ve VM-Systems.